Export

Enertech AB Osby Parca Division

Enertech AB Osby Parca Division
Box 93
SE-283 22 Osby
Municipality: Osby
County: Skåne County
Telephone: +46 (0)479-17700
Fax: +46 (0)479-17725

Company description

Osby Parca erbjuder en heltäckande produktserie för flera olika bränsletyper, såsom pellets, flis, olja, gas och el. Vi är välkända för våra effektiva och pålitliga fastbränslepannor som genererar värme och ånga på ett miljövänligt sätt. Denna energi kan användas för fjärrvärmeverk, industrier och växthus. Vår produktserie består av kompletta system såväl som bara pannor. Under nästan 80 år har vi tillverkat innoverande kvalitetspannor med hög verkningsgrad som hjälpt våra kunder att utnyttja deras bränslen till fullo.

Company info

E-mail: Email
Established:1935
Subsidiary company to:Enertech Ltd

Decision-makers

Marketing: Access required
Production: Access required
Technology: Access required
Purchases: Access required

Sales offices

Osby

Products and services

Biofuel boilers

Burners

Central boiler plants

Chip burners

District heating boilers

District heating supply

Domestic water heater

Electric boilers

Electrical steam boilers

Energy-saving products

Gas boilers

Heating boilers

Hot water boilers

Oil boilers

Pellet burners

Portable central heating plants

Solid fuel boilers

Steam boilers

Alternate keywords

brikettbrännare

brikettpannor

pannor

Company type

Wholesaler/ Distributor

Service

Manufacturer