Export

Yara AB/Industrial

Yara AB/Industrial
Box 516
SE-261 24 Landskrona
Municipality: Landskrona
County: Skåne County
Telephone: +46 (0)418-76100
Fax: +46 (0)418-58346

Company description

Yara AB/Industrial är ett globalt kemiföretag med huvudverksamheter inom områden som luktbekämpning, vattenrening, NOx- rening samt gruvindustrin. Yara har produkter och expertiskunskap för att lösa alla typer av luktproblem som kan uppstå inom kommunala avloppsverk, pumpstationer och inom industrin. Yara arbetar även med biologisk vattenbehandling riktat mot pappersindustrin. För rena luften från NOx utsläpp vid förbränningsprocesser säljer Yara produkter innehållande urea och ammoniak . Adblue som är en special producerad produkt som användas för NOx rening i diselmotorer. Yara är en ledande leverantör av Ammoniumnitrat och Kalciumnitrat.

Company info

E-mail: Email
Established:1943
Subsidiary company to:Yara Holding Sverige Aktiebolag
Turnover (×1000):3,689,662
Number of employees:161

Decision-makers

CEO:Mikael Edsäter
Marketing: Access required
Finances: Access required
Technology: Access required

Sales offices

Danmark, Yara Chemicals A/S

HK, Sweden, Landskrona 0418 76100

Sweden, Alingsås, 0322-141 65

Sweden, Köping, 0221-278 00

Sweden, Stockholm, 08 562 840 00

Products and services

Adblue

Ammonia

Ammonium nitrate

Basic chemicals

Calcium nitrate

Chemical industry chemicals

Chemicals for mining industry

Deodorant compounds

Nitrogen

Paper industry chemicals

Smell removal

Water purification chemicals

Water treatment chemicals

Alternate keywords

Ammoniklösning

biologisk vattenbehandling

kemikalier för NOx-reduktion

kväveoxider

lukt

luktproblem

NOx

nutriol

nutriox

svavelväte

syra

urealösning

Company type

Consultant

Manufacturer