Mondi Sunne AB
Box 56
SE-686 22 Sunne
Visiting address:
Svarvarevägen 3
SE-686 33 Sunne
Municipality: Sunne
County: Värmland County
Telephone: +46 (0)565-16900
Fax: +46 (0)565-16920

Company description

Vi erbjuder högkvalitativt flexotryck i HD på papper, pappersbaserade laminat för livsmedel och farmaceutiska sektorn samt för pappers och transportförpackningar. Vi skall vara ett i alla avseenden säkert och pålitligt företag att arbeta i eller tillsammans med. Vi levererar pålitliga produkter med hög kvalitet som uppfyller uppställda och överenskomna krav. Vårt miljöarbete skall baseras på ett långsiktigt engagemang och miljömedveten personal. Mondi Sunne ska upplevas som ett företag med ett genuint miljöansvar. Vi ska medverka till att minimera och minska vår del av den negativa belastningen på miljön genom ständiga förbättringar och förebyggande av föroreningar.

Company info

E-mail: Email
Business ID:556368-2250
VAT No :SE556368225001
Established:1991
Subsidiary company to:Mondi Örebro AB
Turnover (×1000) SEK:88,442
Number of employees:30

Decision-makers

Chairman of the board:Jan-Willem Kleppers
CEO:Ulrik Karlsson
Marketing: Access required
Production: Access required
Technology: Access required
Purchases: Access required
Personnel: Access required

Sales offices

Belgien

England

Frankrike

Italien

Nederländerna

Polen

Ryssland

Tjeckien

Tyskland

Products and services

Board

Cardboard

Coated paper

Fibre packages

Flexible packages

Flexo printing

Food packages

Graphics production

Industrial packages

Laminates

Laminates, barrier foil

Laminates, paper/aluminium

Laminates, paper/paper

Liner paper

Multilayer laminates

Package design

Packaging materials

Packaging solutions

Paper

Pharmaceutical packages

Plastic coating

Plastic printing

Printing

Printing and manufacture of wrapping materials

Transport packages

Alternate keywords

Bärriär

Flexo

förpackningsmaterial, konsument

förpackningsmaterial, livsmedel

förpackningstryck

förtryckt liner

Pappersbaserade laminat

papperslaminat

Company type

Manufacturer

Trademarks

Fiscal year 201512
Number of months: 12
Turnover: 88,442
Financial expenses: 100
Earnings before taxes: -206
Total assets: 41,129
Current assets: 28,629
Current liabilities: 30,733
Equity capital: 9,272
Share capital: 100
Number of employees: 30

Financial ratios

Solvency: 22.5%
Turnover per employee: 2,948
Profitability: -0.2%
Return on equity (ROE): -2.2%
Current ratio: 93.2%
Return on assets (ROA): -0.3%