BG Byggros AB
Levins Väg 4
SE-291 73 Önnestad
Municipality: Kristianstad
County: Skåne County
Telephone: +46 (0)771-489000
Fax: +46 (0)771-489005

Company description

Grossisthandel, geo- och anläggningstekniska produkter och lösningar. För Byggros är det kännetecknande att kvalitet och service går hand i hand, då det gäller material och lösningar inom: vägbyggnad, jordarmering, erosionssäkring, stöd- och bullermurar, dräneringssystem, membraner, gräsarmering, asfaltrenovering, sedumtak, dammar och fontäner.

Company info

E-mail: Email
Business ID:556482-8563
VAT No :SE556482856301
Established:1994
Subsidiary company to:Byggros Holding A/S
Turnover (×1000) SEK:64,120
Number of employees:13

Decision-makers

CEO:Anders Kjeld
Marketing: Access required
Finances: Access required
Technology: Access required
Purchases: Access required

Products and services

Bentonite pads

Bitumen reinforcement

Drain troughs

Drainage pipes

Drainage work

EMC filters

Filter cloth

Fountains

Gabions

Geo nets

Gutters

Insulation work

Landscaping membranes

Noise consulting services

Noiseproofing screens

Nonwovens

Rain-water systems

Reinforcement textiles

Retaining walls

Roof base

Rubber cloth

Sedum mats

Sound insulation

Spark machining machines

Traffic-noise protection

Water features

Alternate keywords

avvattningsrännor

bentonitmattor

dräneringsmattor

epdm

EPDM-duk

erosion

grundmursmattor

linjeavvattning

marktäckning

stenarmering

takträdgårdar

vägar

ytarmering

Company type

Agent

Wholesaler/ Distributor

Importer

Consultant

Retailer

Fiscal year 201705
Number of months: 12
Turnover: 64,120
Financial expenses: 94
Earnings before taxes: 291
Total assets: 19,300
Current assets: 16,973
Current liabilities: 12,837
Equity capital: 5,494
Share capital: 90
Number of employees: 13

Financial ratios

Solvency: 28.5%
Turnover per employee: 4,932
Profitability: 0.5%
Return on equity (ROE): 5.3%
Current ratio: 132.2%
Return on assets (ROA): 2.0%