AIA LU-VE Sweden AB
Södra Industrivägen 2-4
SE-374 50 Asarum
Municipality: Karlshamn
County: Blekinge County
Telephone: +46 (0)454-33400
Fax: +46 (0)454-320295

Company description

En riktigt bra partner levererar mer än de bästa produkterna. Bemötande och omtanke är det som gör verklig skillnad i vardagen och för affärerna.
AIA har över 50 års erfarenhet av att producera kundunika luftvärmeväxlare som möter högt ställda krav på prestanda, kvalitet, miljö och ekonomi. Våra produkter är optimerade för kylning inom industriella och kraftproducerande applikationer samt inom luftkonditionering och kommersiella installationer.

Company info

E-mail: Email
Business ID:556869-1322
VAT No :SE556869132201
Established:2011
Subsidiary company to:Luve Spa
Turnover (×1000) SEK:113,967
Number of employees:0

Decision-makers

Chairman of the board:Matteo Liberali
CEO:Henrik Jonsson
Marketing: Access required
Finances: Access required
Production: Access required
Technology: Access required
Purchases: Access required

Sales offices

Malmö

Products and services

Air heat exchangers

Chiller ceilings

Condensers

Cooler elements

Cooling units for computers

Dry coolers

Equipment for cooling facilities

Heat exchangers

Lamella heat exchangers

Plate heat exchangers

Unit coolers

Alternate keywords

egenkonvektionselement

industriapplikationer

kuftkylda kondensorer

specialkylare

Company type

Manufacturer

Trademarks

Fiscal year 201612
Number of months: 12
Turnover: 113,967
Financial expenses: 846
Earnings before taxes: 7,933
Total assets: 91,750
Current assets: 71,853
Current liabilities: 80,687
Equity capital: 10,843
Share capital: 50
Number of employees: 0

Financial ratios

Solvency: 11.8%
Turnover per employee: Infinity
Profitability: 7.0%
Return on equity (ROE): 73.2%
Current ratio: 89.1%
Return on assets (ROA): 9.6%